Friday, May 29, 2009

Jedah Part 1Antara yang menarik perhatian mataku....bangunan yang besar dan cantik di Jedah...anakku yang sulong Azhim yang tolong ambikkan...masa dalam perjalanan..

No comments:

Post a Comment